Uusinta sisältöä

Stratman GDPR ja tietosuoja

Löydät tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat tiedotteemme linkeistö aukeavilta sivuilta ...
+ Lue koko juttu

vTiger 7.1 on julkaistu

vTiger 7.1:n käyttöä ja mukauttamista entisestäänkin parantavia ominaisuuksia, mm: Käyttäjäliittymä:...
+ Lue koko juttu

ODOO 11.0 uuden sukupolven all-in-one yritysjärjestelmä

Odoo:n uusin versio on entistäkin nopeampi ja helpommin hallittava Toimitamme Odoon palveluna...
+ Lue koko juttu

Yhteys

Ota yhteyttä: Stratman asiakaspalvelu
Sinivuokontie 3
37550 Lempäälä
Puh. or
0500644336

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@stratman.fi


Mihin vTiger 6.1 CRM:ää käytetään yrityksessä PDF 

Vtiger 6.1 CRM:n käyttötavat, yleiskuvaus toiminnoista

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden hallinta

Myyntityön automatisointi

Kaikkien yhteystietojen tallennus ja hallinta: yksityiskohtaiset tiedot, muistiinpanot, dokumentit, sähköpostit, kalenteritiedot, ym.

Kaikki käyttäjien näkemät ja päivitettävissä olevat tiedot voidaan määritellä. Mm. sähköpostivastaukset ja ilmoitukset muuttuneista tiedoista voidaan automatisoida.

Tuomalla automaattisesti asiakastietoja nettisivujen lomakkeilta liideiksi käynnistyy prosessi asiakassuhteiden jalostamiseksi. Tiedot voi tuoda myös esim. Excelistä. Liidit kvalifioidaan asiakassegmenteittäin potentiaalisiksi mahdollisuuksiksi. Mahdollisuudet muunnetaan tarjoukseksi, myyntitilaukseksi ja laskuksi.

Myyntitilanteen kehittymistä voi seurata henkilökohtaisella, tiimikohtaisella tai koko yrityksen tasolla.

Markkinointi

Tukitoiminnot

Yksittäisten tai segmenteittäin kohdistettujen massasähköpostien lähettäminen liideille, yrityksille, yhteyshenkilöille tai muille käyttäjille on vTigerin tärkeimpiä työkaluja. Seuraamalla ja analysoimalla viestintähistoriaa ja parannetaan kampanjoiden tehokkuutta.Asiakkaiden tukipyyntöjä seurataan ja hoidetaan itse kirjatuilla tai asiakkaiden asiakasportaalin kautta tekemien tukipyyntöjen pohjalta käynnistyvien tukiprosessien avulla

Tuotteiden hallinta ja laskutus

Projektihallinta

Tuote- ja palvelutietokantoja hyödynnetään tarjousten, myyntitilausten ja laskujen luomiseen ja lähettämiseen (pdf).

Varastosaldot päivittyvät automaattisesti. Perushintojen lisäksi hyödynnetään tarvittaessa mukautettuja hinnastoja. Tietojen pohjalta voidaan myös tehdä tilauksia toimittajatietokannassa oleville yrityksille.Asiakasprojektien hallinta ja niiden välitavoitteiden ja käyttäjille osoitettujen tehtävien seuranta tapahtuu projektien tai kalenteritoimintojen kautta 
Miten toteutat CRM:n tiukalla budjetilla, 13 menestystekijää. Tutki Open Source vaihtoehdot. Esim. VTiger. PDF 

Tämän jutun on Pekka Ketonen laajentanut ja muokannut Richard Boardman, Mareeba CRM Consulting artikkelin pohjalta

CRM-projektien koko ja tavoitetaso vaihtelevat suuresti. Yhteistä niille on kuitenkin ...

 1. mahdollisimman nopea aikataulu
 2. avainresurssien ajankäyttöongelmat
 3. ... ja yhä useammin tiukka budjetti

Käyttämällä luovia ratkaisuja ja muutamia CRM-toteutusten hyviä käytäntöjä voidaan asiakassuhteiden hallinnan järjestelmät toteuttaa hämmästyttävän edullisesti. Tässä jutussa CRM-projektia lähestytään ensisijaisesti kireälle vedetyn budjetin näkökulmasta.


1. Selvitä ensin mitkä ovat saavutettavissa olevat liiketoimintahyödyt

 • kustannussäästöt markkinointi/myyntityön tuottavuuden lisääntyessä
 • liikevaihdon kasvun nopeutuminen
 • uusien toimintatapojen tuomien uudet lisäarvopalvelujen merkitys
 • asiakastyytyväisyyden ja toiminnan laadun paraneminen
 • CRM:n käyttöönoton strateginen ja taktinen merkitys

Mitä tämä tarkoittaa rahassa? Onko kaavailtu budjettiraami realistinen? Kokeneen asiantuntijan tekemän esikartoituksen avulla voit nopeasti löytää oikeat suuntaviivat.

Lue lisää...
 
Stratman jatkaa eASKEL-tyypistä palvelua vähemmällä byrokratialla

eASKEL - Tietotekniikka liiketoiminnassa - Sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelma ELY:n tarjoamana on loppunut. Stratman tarjoaa vastaavan palvelun suoraan asiakkaille.

Stratman Oy:n Pekka Ketonen toimi 10 vuotta TEM:n  (Työ- ja elinkeino ministeriö) auktorisoima eASKEL-asiantuntija.

Stratmanin tarjoama eASKEL:een seuraaja on PK-yritykselle konkreettinen ja edullinen väline toteuttaa tietotekniikan kehittämistä

eAskel-asiantuntijapalvelun tavoitteena on kehittää pk-yritysten tietoteknisiä ratkaisuja: sisäisiä järjestelmiä, nettipalveluja, digitaalista markkinointia, CRM-ratkaisuja ja mobiililiiketoimintaa.

Ohjelman perusosassa kartoitetaan yksityiskohtaisesti tietotekniikan ja tietoverkkojen tuomia mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Jatkon konkreettiset toimenpiteet  räätälöidään yrityksen tilanteen mukaan.

Lopputuloksena yritys saa välittömän neuvonnan lisäksi konkreettisen etenemissuunnitelman ja/tai tarvittavat toimenpiteet järjestelmien ja toiminnan kehittämiseksi.

eAskel sopii eri toimialojen kaiken kokoisille pk-yrityksille.

Hinta alkaen 300€+alv + välittömät matkakulut (Tarpeen mukaan painotettu peruskartoitus)

Katso: BisnesICT - liiketoiminnan ja tietotekniikan kehittäminen

Kysy lisätietoja!

 

 
Kustannuksia säästävät ja helposti muuntautuvat pilvipalvelut

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot mahdollistavat alemmat kustomointikustannukset

Maksuttomiin lisensseihin perustuvat ohjelmistot (ns. open source - ohjelmistot) laskevat räätälöitävän kokonaisuuden kustannuksia.

Muunneltavien pilvipalvelujen tarve lisääntynyt asiakaslähtöisten palveluprosessien tehostuessa.

Koska useat kaupalliset pilvipalveluratkaisut eivät "taivu" tarvittaviin toimintamalleihin, asiakaslähtöisyyden vaatimukset merkitsevät usein sitä, että näiden palvelujen räätälöiminen on käytännössä mahdotonta tai että kustannukset nousevat hyvin suuriksi.

Mikäli alunperin valittu palvelu perustuu open source lisenssi-pohjaiseen ratkaisuun, räätälöinti on mahdollista oleellisesti alemmilla kustannuksilla. Sillä ...

 • Open source ohjelmistojen rajapinnat ja ohjelmistokoodi ovat avoimia - siis räätälöijän helposti hyödynnettävissä.
 • Myös valmiita laajennusosia on huomattavisti enemmän kuin kaupallisiin lisensseihin perustuville ohjelmistoille.
 • Open source ohjelmistojen ja komponentien avulla palvelut voidaan integroidaan teknisesti helpommin yrityksen muiden nettipalvelujen tai ohjelmistojen kanssa. Tyypillisiä esimerkkejä:
 1. Nettikaupan ja muiden digitaalisen markkinoinnin työvälineiden ja CRM:n yhdistäminen kokonaisvaltaiseksi markkinointijärjestelmäksi.  
 2. Toiminnanohjaus- tai taloushallinnonjärjestelmän täydentäminen lisenssimaksuttomalla asiakashallintaohjelmistolla (esim. SugarCRM tai vTiger).
 • Useissa tapauksissa yrityksen jo olemassa oleviin ohjelmistoihin tai järjestelmiin voidaan tehdä tarvittavia räätälöintejä ohjelmistojen omilla välineillä tai yhteensopivilla ohjelmistoilla.

Yrityksen kannattaa pyytää puolueetonta arviointia räätälöinnin mahdollisuudesta ja järkevyydestä.

 

 

 

 
Nettisivustot ja nettipalvelut

WWW-sivut ja nettipalvelut - digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan välineet

Stratman toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, erityisesti markkinoinnin työvälineiksi suunniteluja nettisivustoja.  Yhä useammin  sivustoja käytetään yhdistettynä asiakashallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien (CRM)-järjestelmien kanssa.

 • Markkinoinnin ja myynnin työväline (sähköpostimarkkinointi,  verkkokauppa/nettikauppa, postituslistat, teksiviestimarkkinointi,  facebook-integrointi, helpdesk, VOIP-integraatio yms.)

 • Imagon luoja (tuhansia maksuttomia ja maksullisia sivustopohjia ja asiakkaan graafisen ohjeistuksen ja ilmeen mukaiset toteutukset)

 • Yhteisöjen hengennostattaja (yhteisöt, verkostot, intranetit, asiakkaiden tukiportaalit)

 • Integroidaan yhä useammin markkinoinnin työvälineiden ja CRM:n kanssa

Katso listaa markkinointia ja asiakashallintaa tukevista laajennuksista.

Muutamia demoja mm. dokumenttikansioista löytyy täältä Stratman Oy:n Joomlaa esittellevältä saitilta.

Esimerkkejä perinteisistä sivustoista, linkkejä:

Julkisesti näkyvien sivujen lisäksi sivustoissa on yleensä tunnistautumista vaativia intranet- ja asiakasosioita sekä räätälöityjä toimintoja.

Design3- ulkoasuja
www.estarstudios.com Filmien tuotantopaikkoja. Laaja valokuvagalleria: Film Shooting locations.
www.sirutumisto.com Toiminut mm. "Pientä pintaremonttia"-ohjelman arkkitehtinä. Pelkistetty hieno graafinen ilme.
www.luontojariista.fi Lonnon ja riistanhoitosäätiö. Mm. uutiskirjemarkkinointi.
www.sure.fi Suomen Restonomit ry:n sivusto, jossa mm. uutislista- ja intranet-osioit.
www.design3.fi Yritysilmeen kehittämisen ammattilainen. Näyttävä graafisten toteutusten esittely.
www.talliperla.com Islanninhevostalli. Harrastealan merkittävin toimija Suomessa. Etusivulta mm. uutisalbumiin ja ilmoitustauluun.
PK-yrityssivustoja:
www.greendeck.net Työnaikainen maansuojaus työkoneen aiheuttamista vaurioilta. Runsaasti asiakasalakohtaista sisältöä. Integroituu CRM-järjestelmään.
www.klapisakki.fi Polttopuun kuljetus ja myyntisäkkejä. Pikatilauslomake.
www.analyysipalvelu.fi Savukaasujen hiukkasten poiston ammattilainen. Mm. tarjous- ja tiedonpyyntölomakkeet.
www.putsair.fi Ilmastointikanavien puhdistus.
www.doranova.fi Ympäristötekniikan huippuosaamista. 
www.prosessisahko.fi Automaatiosuunnittelua vaativalle asiakaskunnalle. Mm. hakukonrobotteja varten optimoitu sivukartta.
www.scortexpress.fi Italian kuljetuksiin erikoistunut perheyritys. Pelkistetty rakenne.
Laaja portaali:
www.toiminnanohjaus.fi Suomen laajin toiminnaohjausta (ERP:iä) käsittelevä sivusto.  

 

Graafinen suunnittelu

Asiakkaan omien graafisten ohjeistojen perusteella tai uudelleen suunniteltuna (myös koko yritysilme)

- Design3

- Rocket Theme templates ja Open Source templates modifioinnit Pekka Ketonen

 

Mikä sopii yrityksellesi?

Sivustojen toteutuksen lähtökohtina toimii yleensä jokin seuraavista peruskokoonpanoista:

 • Nettisivusto WWW SELECT BASIC
   • Yrityksen imagoa tukeva perussivusto
    • esittelysivuja perustamisvaiheessa 8-12, kuvallisia
    • perussisällön syöttaminen sisältyy pakettiin
    • 2-tasoinen valikkorakenne, vapaa sijoittelu
    • uutispalsta
    • yhteyslomake
    • ajo-ohjekartta
    • yhteen sivupohjaan perustuva graafinen ulkoasu
    • valmiita sivupohjia valittavana sadoittain
 • Hakukonemarkkinointia varten optimoitu
  • Laajennettavissa vaiheittain
  • Uuden graafisen ilmeen suunnittelu tilattavissa erikseen

 

 • Nettisivusto WWW SELECT STANDARD
  • ylläolevan lisäksi
  • 2-4-tasoinen valikkorakenne, vapaa sijoittelu
  • Laajennetut lisätoiminnot (maks. 4 kpl)
   • valokuva galleria(t)
   • keskustelu-foorumi(t)
   • blogi(t)
   • dokumenttikansiot
   • Google-Analytics-kävijäseuranta
   • projektihallinta
   • wiki
  • Intranet sisäiseen käyttöön, muunnetavissa myös asiakaskäyttöön


 • Nettisivusto WWW SELECT CUSTOM
  • Ylläolevien lisäksi
  • Räätälöidyt monipuoliset toiminnot
  • Markkinoinnin työvälinekokonaisuus (nettipalvelut + CRM)
   • www-sivut, ylläolevassa laajuudessa
   • asiakaskohtaiset osiot
   • myyntiryhmän osio
   • dokumenttien hallinta
   • asiakashallinta, CRM
   • videogalleria, striimauspalvelut laajemmille kokonaisuuksille erikseen
  • Toimintojen laajennuksia, mm: laskutus, nettikauppa jne
  • Oma hostattu palveli, valinnainen
.

 

 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 3 / 5

RocketTheme Joomla Templates