CRM = Asiakassuhteiden hallinta tai asiakashallinta 

CRM:llä / CRM-järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen asiakassuhteiden hallinnanssa käytettävää järjestelmää. CRM-tulee englanninkielisistä sanoista Customer Relationship Management (Asiakassuhteiden hallinta). 

CRM-järjestelmiin liittyy työvälineluonteen lisäksi

Asiakasuhteet

  • asiakastyytyväisyyden lisääminen
  • asiakaskokemuksen parantamien syventämällä suhteita kokonaisvaltaisella digitaalisella asiakaspalvelulla

Yrityksen tuloksellisuus

  • liikevaihdon kasvattaminen
  • tuloksen parantaminen
  • asiakkuuksien arvon kohottaminen ja sen myötä koko yrityksen arvon kasvattaminen

Yrityksen parempi toiminta

  • toiminnan laadun kehittäminen ja hallinta
  • tuottavuuden parantaminen
  • prosessien automatisointi

Nykyaikainen CRM-järjestelmä kattaa tai on laajennettavissa ERP-järjestelmän (toiminnanohjausjärjestelmän) toiminnallisuuksilla.

Suomenkielisessä Wikipediassa ERP:istä on lyhyt kuvaus: http://fi.wikipedia.org/wiki/CRM.

Laajempi kuvaus löytyy englanninkielisestä Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management