ERP = Toiminnanohjausjärjestelmä 

ERP:illä / ERP-järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista toiminnanohjausjärjestelmää. ERP-tulee englanninkielisistä sanoista Enterprise Resource Planning. 

ERP-järjestelmän avulla kaikki yrityksen toiminnot pyritään saamaan hallittaviksi

 • yhden ohjelmiston avulla
 • integroimalla eri järjestelmiä yhdeksi kokonaisuudeksi
 • järjestelmä voi yhdistää myös eri toimijoiden (tilitoimisto, yhteistyökumppani) osajärjestelmiä tai oikeuksia niihin

Suomenkielisessä Wikipediassa ERP:istä on lyhyt kuvaus: (https://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnanohjausjärjestelmä).

Laajempi kuvaus löytyy englanninkielisestä Wikipediasta: (http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) 

ERP:issä on laaja valikoima toisiinsa integroituja toimintoja, kuten:

 • asiakashallinta
 • valmistuksen hallinta
 • toimitusketjun hallinta
 • projektien hallinta
 • huollon hallinta
 • varastonhallinta
 • tuotannonohjaus

Täydellisimpiin järjestelmiin kuuluvat tai liitetään myös

 • talouden hallinta
 • henkilöresurssien hallinta
 • dokumenttien / tietovarastojen hallinta
 • omaisuudenhallinta
 • tuotannon suunnittelu (APS)
 • valmistuksen automatisointi / suunnittelu ja ohjaus (MES)

Nykyaikaisissa järjestelmissä toiminnot ovat erillisiä moduleita, joita voidaan ostaa ja ottaa käyttöön vaiheittain.

Useissa CRM-järjestelmissä on vastaavia toimintoja valmiina tai niitä voi laajentaa sekä integroida muiden järjestelmien kanssa kokonaisvaltaiseksi ERP-järjestelmäksi.