Stratmanin palvelujen tavoitteena tuottaa asiakkaille nopeasti liiketoiminnallista hyötyä.

Esimerkiksi

 • liikevaihdon kasvaminen
 • uusasiakashankinnan tehostuminen
 • nettimarkkinoinnin ja nettipalvelujen kehittäminen (markkinoinnin ja myynnin uudet menetelmät)
 • tietoturvallinen, toiminnan keskeytyksistä vapaa työskentely-ympäristö
 • asiakaspalvelun laadun paraneminen, sählingin vähentäminen
 • tuotannon joustavuuden ja kustannustehopkkuuden kasvaminen
 • kustannusten alentuminen
 • Käytännön tasolla tämä tarkoittaa eri liiketoimintaohjelm,isojen kytkemistä yhdeksi kokonaisuudeksi

Perustaksi valitaan laajat perusominaisuudet kattava liikesuhteiden hallinta- tai toiminnaohjaus järjestelmä kuten

vTiger 

ja otetaan käyttöön niiden tarpeita vastaavat toiminnot

 • markkinoinnin ja myynnin toiminnot
 • asiakastukitoiminnot
 • asiakasportaali
 • asiakassuhteidenhallinnan - CRM:n toiminnot
 • tuotannon ja logistiikan toiminnot

ja laajennetaan järjestelmää perustamalla tai liittämä aiemmin käyttöönotetut

 • nettisivusto esim.
 • nettikauppa esim.
 • some:n palvelut 

Kokonaisuuden rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain.